Welcome to TPFP! Your Best Solution


شرکت مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد، با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه ی مبدل های قدرت و با برخورداری از بهترین دانش آموختگان و متخصصان کشور، در حوزه های الکترونیک قدرت، الکترونیک دیجیتال و الکترونیک آنالوگ، بستر مناسبی را جهت مشاوره و رفع نیازهای صنایع داخلی کشور فراهم آورده است
تجربه و تخصص ویژه ی ما بخصوص در دانش الکترونیک قدرت، قطعاً به حل مسائل پاوری شما کمک خواهد کرد، از این ویژگی استفاده کنید